Σχετικά με μena

Θα με βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες

Facebook 1: Dimitris Komselis

Facebook 2 : Δημήτρης Κομσέλης

 και στο e-mail : jimmykom@hotmail.gr

 

Μπορείτε να τονίσετε σπουδαίες πληροφορίες ή ανακοινώσεις σε κείμενα σαν κι αυτό.